Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 11

Edit: Huyền Beta: Trùng Chương 11: Tiên Đạo Viện Lý Kê Mao: “Thế nào?” Lý Áp Mao lại xoa xoa đầu con lừa: “Tiên nhân ôn hòa điềm đạm kia nói, đạo hữu, ngộ tính ngươi rất cao, chẳng qua kiến thức cơ bản lại quá kém cỏi, chẳng biết đọc bao nhiêu chữ cái… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 11