Uncategorized

T Đ Đ N T B K – Chương 17

Edit: M + Huyền Beta: Trùng Chương 17: Tàng Bảo Các Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Sơ đi đến Tàng Bảo Các sát bên Tàng Thư Các. Tàng Bảo Các, đúng như tên gọi, là nơi lưu trữ những đồ vật trân quý của Học Cung, tổng cộng chia thành mười tầng, ba… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 17