Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 23

Edit: Huyền Beta: Trùng Chương 23: Cái đó là cái gì? Suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Sơ cất hai túi gấm kia lại, định bụng tìm cơ hội thích hợp trả lại cho Lăng Phượng Tiêu. Y tháo phát quan xuống, thay khoan bào, bắt đầu nhập định. Sau khi đã hoàn toàn quen… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 23

Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 22

Edit: Huyền Beta: Trùng Chương 22: Thiên tài đốt tiền Lâm Sơ ở Tàng Thư Các một canh giờ. Y cảm thấy Lăng Phượng Tiêu cũng nhìn mình một canh giờ. Y không khỏi phải xem xét xem mình ăn mặc có đúng mực hay không, tóc có búi chỉnh chu hay không, có thứ… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 22

Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 21

Edit: Huyền Beta: Trùng Chương 21: Quan sát Lăng Phượng Tiêu không những kỳ quái, mà còn giống như muốn đưa vòng ngọc hình bán nguyệt này lại gần để cẩn thận xem xét. Lâm Sơ vội vàng thốt lên: “Chặt.” Lăng Phượng Tiêu như bị điện giật thả lỏng tay, vòng ngọc lại hạ… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 21

Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 19

Edit: Huyền Beta: Trùng Chương 19: Bàn về ngọc phách “Chỉ có điều, các ngươi chọn môn thế này, suy cho cùng cũng phải dùng nhiều tâm tư và sức lực một chút.” Mộng tiên sinh đứng dậy từ trên ghế đá, đến bên rìa đình. Đình đá xây trên đỉnh núi, trước mặt là… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 19

Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 18

Edit: Huyền+Hy Beta: Trùng Chương 18: Kiếm tên Chiết Trúc Lúc sắp sửa rời đi, Lâm Sơ lưỡng lự tại chỗ vài ba giây, cuối cùng vẫn quay lại.  Y muốn quan sát thanh kiếm kia một chút.  Cả tòa Tàng Bảo Các nguy nga lộng lẫy, lung linh sắc màu, trên quầy làm bằng… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 18