Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 18

Edit: Huyền+Hy Beta: Trùng Chương 18: Kiếm tên Chiết Trúc Lúc sắp sửa rời đi, Lâm Sơ lưỡng lự tại chỗ vài ba giây, cuối cùng vẫn quay lại.  Y muốn quan sát thanh kiếm kia một chút.  Cả tòa Tàng Bảo Các nguy nga lộng lẫy, lung linh sắc màu, trên quầy làm bằng… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 18