Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 22

Edit: Huyền Beta: Trùng Chương 22: Thiên tài đốt tiền Lâm Sơ ở Tàng Thư Các một canh giờ. Y cảm thấy Lăng Phượng Tiêu cũng nhìn mình một canh giờ. Y không khỏi phải xem xét xem mình ăn mặc có đúng mực hay không, tóc có búi chỉnh chu hay không, có thứ… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 22