Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 23

Edit: Huyền Beta: Trùng Chương 23: Cái đó là cái gì? Suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Sơ cất hai túi gấm kia lại, định bụng tìm cơ hội thích hợp trả lại cho Lăng Phượng Tiêu. Y tháo phát quan xuống, thay khoan bào, bắt đầu nhập định. Sau khi đã hoàn toàn quen… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 23