Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 20

Edit: Huyền Beta: Trùng Chương 20: Đánh không đáp trả Suy nghĩ dẫu sao cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, cho dù Đại tiểu thư bây giờ ngồi cạnh bên mình, suy cho cùng vẫn là xa xôi chẳng thể với tới. Lâm Sơ lặng yên đọc sách giáo khoa 《 Ngoại Đan Thuật… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 20