Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 21

Edit: Huyền Beta: Trùng Chương 21: Quan sát Lăng Phượng Tiêu không những kỳ quái, mà còn giống như muốn đưa vòng ngọc hình bán nguyệt này lại gần để cẩn thận xem xét. Lâm Sơ vội vàng thốt lên: “Chặt.” Lăng Phượng Tiêu như bị điện giật thả lỏng tay, vòng ngọc lại hạ… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 21