Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 19

Edit: Huyền Beta: Trùng Chương 19: Bàn về ngọc phách “Chỉ có điều, các ngươi chọn môn thế này, suy cho cùng cũng phải dùng nhiều tâm tư và sức lực một chút.” Mộng tiên sinh đứng dậy từ trên ghế đá, đến bên rìa đình. Đình đá xây trên đỉnh núi, trước mặt là… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 19