Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 6

Edit: Huyền + Hy Beta: Trùng Chương 6: Ta muốn đi học Đại tiểu thư ra tay hào phóng, khế đất khế nhà gì đủ cả, toàn thôn được sắp xếp ở An Ninh Phủ, rất nhanh sinh hoạt đã trở lại bình thường. “Đại tiểu thư tuy rằng hơi hung dữ một chút, nhưng… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 6