Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 8

Edit: Huyền + Hy Beta: Trùng Chương 8: Không được buông tay Tháng sáu, đại thử* cận kề, mặt trời chói chang. *Đại thử: là 1 trong 24 tiết khí theo lịch cổ truyền Trung Quốc, ứng với ngày 22, 23, hoặc 24 vào tháng 7 dương lịch, khí trời rất nóng.  Đã nhiều ngày… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 8

Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 7

Edit: Huyền Beta: Trùng Chương 7: Thượng Lăng mộng cảnh Theo cách giải thích của Bách Hiểu Sinh, bởi vì hạng mục của Thượng Lăng thí đã nhiều mà còn rườm rà —— khảo thí Nho Đạo Viện yêu cầu vấn sách, chế văn; khảo thí Tiên Đạo Viện lại muốn quan sát thiên phú… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 7