Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 3

Edit : Huyền Beta: Trùng Chương 3: Mỹ nhân đêm mang đao Lăng Bảo Thanh xoay người sang an ủi đồng bạn mình, Lý Kê Mao và Lý Áp Mao muốn khuyên nhủ vài câu, song chẳng có cách nào, ngược lại còn bị khóc lóc mắng mỏ mấy câu “Ngươi đừng có trù Đại… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 3