Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 16

Edit: Huyền Beta: Trùng Chương 16: Phú bà Sau khi miên man suy nghĩ một hồi lâu, Lâm Sơ mới bắt đầu luyện tập hô hấp theo thổ nạp pháp trong 《 Thanh Huyền Dưỡng Mạch Kinh 》. Trong sách nói, hô hấp thổ nạp, củng cố căn nguyên, hằng ngày nhập định tĩnh tức,… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 16