Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 9

Edit: Huyền Beta: Trùng Chương 9: Quân tâm như thiết (*) *Lòng người như sắt đá Lâm Sơ nghe theo lời người mặc lam y, nhắm mắt lặng yên suy nghĩ. Bỗng nghe người nọ nói: “Đạo hữu đến đây là để dự thi Tiên Đạo Viện ư?” Lâm Sơ: “Ừm.” Y đáp một tiếng,… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 9