Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 2

Edit: Huyền Beta: Trùng Chương 2: Đại tiểu thư của chúng ta Kiếm, thì có. Có người đệ trình lên một thanh. Một thanh mộc kiếm vừa thô vừa ngắn, tước vội cho hài tử ba tuổi cầm chơi. Hài tử kia òa một tiếng khóc lớn: “Kiếm của ta! Kiếm của ta! Mau trả… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 2