Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 5

Edit: Huyền + Hy Beta: Trùng Chương 5: Từ biệt tại đây Sau khi Lăng Phượng Tiêu dặn dò xong xuôi cả rồi, mang thôn dân đến Ninh An Phủ an thu xếp ổn thỏa. Nàng nhún người vận khinh công rời đi, vạt áo cung trang màu đỏ vụt lên giữa không trung, biến… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 5