Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 13

Edit: Huyền Beta: Trùng Chương 13: Cá nóc Người bên trong do không biết tình hình, đẩy cửa, ló đầu ra: “Có thể nhận thấy, cách nói của ngươi là không hợp lí, vô cùng mơ hồ, hoàn toàn là lâu đài xây ——”  Một câu “Lâu đài xây trên không” còn chưa kịp nói… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 13

Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 12

Edit: M + Huyền Beta: Trùng Chương 12: Ghét nhau như chó với mèo Tiên phong đạo cốt? Không có. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, tựa như chỉ cần Lăng Bảo Kính nhường cây quạt trong tay ra, bọn họ sẽ lập tức ân cần nhận lấy, hai cánh tay vì kích động mà… Continue reading T Đ Đ N T B K – Chương 12